VUODEN 2015 VEROVAPAAT MATKAKUSTANNUKSET

Työnantaja voi korvata tilapäisestä työmatkasta aiheutuneita kustannuksia. Korvaukset ovat verottomia, jos ne perustuvat joko todellisiin kuluihin tai Verohallinnon vuosittaiseen päätökseen päivärahoista ja kilometrikorvauksista.

  • Kilometrikorvaus autolla 44 senttiä kilometriltä (lisätään 3 senttiä kilometriltä kutakin työnantajan asialla mukana olevaa henkilöä kohden)
  • Kotimaan kokopäiväraha 40,00 € (työmatkan kesto yli 10 tuntia)
  • Kotimaan osapäiväraha 18,00 € (työmatkan kesto yli 6 tuntia)
    Päivärahan suorittaminen edellyttää, että erityinen työntekemispaikka on yli 15 kilometrin etäisyydellä joko palkansaajan varsinaisesta työpaikasta tai asunnosta, riippuen siitä, kummasta matka on tehty. Erityisen työntekemispaikan on lisäksi oltava yli 5 kilometrin etäisyydellä sekä varsinaisesta työpaikasta että asunnosta.
  • Ateriakorvaus 10,00 €
    Ateriakorvauksen maksaminen edellyttää, että työmatkasta ei suoriteta päivärahaa ja että palkansaajalla ei työn vuoksi ole mahdollisuutta ruokailutauon aikana aterioida tavanomaisella ruokailupaikallaan.Jos palkansaaja joutuu työmatkalla aterioimaan kaksi kertaa tavanomaisen ruokailupaikkansa ulkopuolella, eikä työmatkasta suoriteta päivärahaa, ateriakorvauksen enimmäismäärä on 20,00 euroa.